• 12 / Březen 2020
  • Mgr. Jan Blabla

Aktuální informace o vlivu Koronaviru na svět financí a pojištění


Cestování

Před každou cestou do zahraničí doporučuji navštívit web Ministerstva zahraničních věcí a informovat se o aktuální situaci ve světě. Dejte si pozor především na místa, kam MZV nedoporučuje cestovat. Pokud byste podnikli cestu do takové oblasti, hrozí, že Vaše cestovní pojištění bude mít výluku právě na tyto oblasti (aktuálně v souvislosti s COVID-19 například vybrané oblasti či provincie Číny, Vietnamu, Korejské republiky, Španělska a celá Itálie) a pojišťovna nebude případné léčebné náklady hradit.

V posledních několika dnech většina pojišťoven dočasně omezila prodej pojištění storna zájezdu. Naopak některé pojišťovny rozšířily možnosti pro již sjednaná pojištění storna cesty z důvodu strachu z Koronaviru i přesto, že to původně pojistné podmínky nezahrnovali.

Před jakoukoliv cestou do zahraničí mě neváhejte kontaktovat. Pomohu Vám sjednat vhodné cestovní pojištění, poradím s výlukami a výběrem.

Máte již zakoupený zájezd do oblasti, ve které se vyskytuje Koronavirus nebo do oblasti kam MZV nedoporučuje cestovat? V takovém případě máte právo odstoupit od smlouvy před zahájením zájezdu podle § 2535 Občanského zákoníku. Nehledě na to, co máte uvedeno ve smlouvě o zájezdu nebo Vám tvrdí cestovní kancelář – od tohoto ustanovení zákona se nelze odchýlit. Více informací nalezete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Ivestice

Akciové trhy zatím v letošním roce nezažívají dobré období. Po nevydařeném lednu přišel ještě horší únor a hlavní akciové trhy ztrácely mezi -8% až -9%. Příčinou je jednoznačně epidemie Koronaviru, která se postupně rozšířila z kontinentální Číny prakticky do celého světa. Krize dopadá nejvíce na letecké společnosti, naopak zlato zaznamenalo růst (až na cenu 1700 USD za troyskou unci, tedy cena byla nejvyšší od roku 2012). Na začátku tohoto týdne (9. března) dosáhly akciové trhy ve světe nejhlubší propad od finanční krize v roce 2008. V následujících dnech se začínají asijské akcie stabilizovat a opět mírně růst, především díky ekonomickým injekcím ČLR. Západní trhy balancují mezi propady a růstem. Jednotlivé státy slibují i opatření na podporu hospodářství, včetně USA dle příslibu Donalda Trumpa. Jaký do bude mít dopad na drobného investora?

Pokud plánujete využít své investice v blízkém časovém horizontu, doporučil bych prostředky vybrat a využít k jejich uložení spořící účet nebo krátkodobý termínovaný vklad.

Vzniklá situace vybízí také k možnosti využít krátkodobých propadů pro další nákup cenných papírů. Přesto nikdo neví, jak vážný konečný dopad na akciové trhy nakonec Koronavirus bude mít a jak dlouho se z něj budou trhy dostávat. Takovou investici lze doporučit pouze kvalifikovaným investorům, kteří s investováním již mají zkušenosti a jsou schopni podstoupit aktuální tržní riziko. Na druhou stranu v případě úspěšného zainvestování lze dojít k velmi zajímavému zhodnocení.

Dlouhodobým investorům lze doporučit své prostředky nechat pracovat dle zamýšlené strategie, držet se diverzifikace portfolia a nenechat se ovlivnit krátkodobým kolísáním, které je typické pro akciový trh.

V případě, že chcete poradit s vhodným aktuálním nastavením investičního portfolia nebo začít investovat či zvažujete jinou formu spoření, neváhejte mě kontaktovat a najdeme společně vhodné řešení.

Copyright© 2017. Společnost finančních poradců PAFIN. Všechna práva vyhrazena.