• 15 / Leden 2021
 • Mgr. Jan Blabla

Pojištění znalců, znaleckých kanceláří a ústavů


Od 1. ledna 2021 vešel v účinnost nový znalecký zákon, podle kterého vzniká povinnost sjednat pro výkon znalecké činnosti pojištění profesní odpovědnosti. Znalec musí být pojištěn po celou dobu výkonu činnosti tak, aby výše limitu pojistného plnění byla úměrná možným újmám.

Zákon stanovuje minimální limit 1 mil. Kč pro fyzické osoby a 5 mil. Kč pro právnické osoby.  Znalci jmenovaní podle zákona č. 36/1967 Sb., jimž dne 1. ledna 2021 vzniklo dočasné znalecké oprávnění, budou muset doložit Ministerstvu spravedlnosti doklad o uzavřeném pojištění do 26. března 2021.

Úplně znění zákona č. 254/2019 Sb. naleznete ZDE
Prováděcí výhláška je dostupná ZDE

Co pojištění kryje?

Profesní pojištění Vás ochrání pro případ odpovědnosti za újmu způsobenou porušením právní povinnosti spočívající v chybě nebo opomenutí při výkonu znalecké činnosti ve smyslu nového znaleckého zákona č. 254/2019 Sb.

Rozsah pojistného krytí se dle zákona týká:

 • újmy na životě nebo zdraví člověka, včetně následné finanční škody
 • újmy na hmotné věci, včetně následné finanční škody
 • čisté finanční škody
 • regresní náhrady zdravotního pojištění
 • regresní náhrady nemocenského pojištění
 • náklady právního zastoupení

Náklady právního zastoupení

 • provozní odpovědnost včetně újmy vzniklé v souvislosti s vlastnictvím, držbou nebo jiným oprávněným užíváním nemovitosti sloužící k výkonu činnosti
 • škodu na převzatých dokladech
 • újmu na věcech převzatých a věcech užívaných
 • nemajetkovou újmu
 • obecnou podnikatelskou odpovědnost

Chyba může nastat například při tvorbě znaleckého posudku a špatného rozhodnutí na něm založeného. Poškozený, by mohl následně požadovat náhradu vzniklé újmy.

Na kolik pojištění vyjde?

Cena se odvíjí dle ročního obratu, výše spoluúčasti, územního rozsahu a případných připojištění nad rámec zákona. Individuální kalkulaci Vám připravíme na míru.

Přehled nabídek jednotlivých pojišťoven, které nabízí pojištění profesní odpovědnosti:


Tipy na závěr:

Máte jen pár odhadů ročně a obrat do 250.000 Kč? Můžete dosáhnout na cenu již od 972 Kč ročně.
Pokud vykonáváte znaleckou činnost pouze jednorázově nebo jako zaměstnanec, nemáte povinnost být pojištěni.

V případě jakýkoliv dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat, probereme s Vámi vhodné nastavení a vybereme nejlepší řešení pro Vaše podnikání. Zajistíme pro Vás:

 • Srovnání nabídek napříč všemi pojistiteli nabízející pojištění
 • Nejlepší cenu na trhu
 • Dohlédneme za Vás, aby pojistné krytí splnilo zákonné požadavky
 • Předání povinných dokumentů na Ministerstvo spravedlnosti
 • Rychlé a snadné sjednání
 • Automatickou prolongaci a hlídání nejlepší ceny i další roky

Copyright© 2017. Společnost finančních poradců PAFIN. Všechna práva vyhrazena.