• 27 / Květen 2020
  • Mgr. Jan Blabla

Přemýšlíte nad spořením nebo investicí?

Ať chcete efektivně bojovat proti inflaci, vytvořit si finanční rezervu do budoucna nebo spořit svým dětem, budete se muset zamyslet kam své prostředky ukládat. Jde o to najít maximální výnos, s minimálním rizikem a mít finanční prostředky okamžitě k dispozici (tzv. rychle likvidní). Od toho se odvíjí likvidita – schopnost proměnit investici na hotové peníze. Čím vyšší, tím rychleji lze investici převést na hotovost. Přesně tak funguje tzv. investiční trojúhelník.


Problém je v tom, že nelze dosáhnout všech tří hodnot zároveň. S vyšším výnosem se snižuje likvidita a zvyšuje se riziko riziko. Naopak při nulovém riziku nebo s okamžitou likviditou lze dosáhnout pouze omezeného zhodnocení. Je tedy nutné vybírat takové řešení, které bude odpovídat riziku, jaké jste ochotni podstoupit. Při pohybu po trojúhelníku budete potřebovat nastavit likviditu, která Vás nebude omezovat při Vašem plánování. A k té najít k odpovídající výnos a riziko.

Pokud budeme hledat variantu s maximální likviditou, bude se jednat o běžné nebo spořící účty. Riziko bude do částky zhruba 2,5 mil. Kč (100.000 €) díky pojištění bankovních vkladů nulové. Problém bude zhodnocení, které se bude pohybovat pouze kolem 1% ročně a stěží překoná inflaci. Takové spoření nedává z dlouhodobého hlediska žádný smysl a bude ideální pro krátkodobou finanční rezervu.

Nulové riziko, díky pojištění vkladů nabízí stavební spoření nebo termínované vklady.

Termínované vklady

Likvidita je zde již nižší – jedná se o předem stanovenou dobu v měsících či letech a dle toho odpovídající zhodnocení nepřesahující zhodnocení 2,5% ročně. Platí zde stejně jako u účtů garance vkladů až do výše 2,5 mil. Kč. Termínovaný vklad lze doporučit konzervativním kvalifikovaným investorům, kteří dokáží plánovat své další investice a pouze dočasně potřebují udržet hodnotu svých finančních prostředků.

Stavební spoření

Likviditu stanovuje zákon na 6 let. Zhodnocení nižší – pohybuje se pouze kolem 1%, ale produkt je podpořen státní podporou až 2.000 Kč ročně, díky kterému lze dosáhnout efektivního zhodnocení po zdanění až 3,6% ročně. Čímž se může vyrovnat konzervativním i některým vyváženým investičním strategiím. Další výhodou je, že uložené prostředky lze využít za jakýmkoliv účelem.

Stavební spoření lze doporučit konzervativnějším spořitelům, kteří mají zájem o garantovaný a státem podporovaný produkt s atraktivním pevně stanoveným zhodnocením až 3,6% ročně a jsou schopni počítat s využitím prostředků až za 6 let.

Tip: Založení stavebního spoření bývá zpoplatněno, zhruba 2.000 Kč. U nás ho ale budete mít vždy zdarma - bez vstupního poplatku a pomůžeme Vám s jeho vhodným nastavením.


Nejvyšší výnos s sebou nesou podílové fondy a investice do akcií a dluhopisů. To je vyváženo vyšším rizikem, zpravidla v přímé úměrnosti k předpokládanému výnosu. Lze tedy rozumně očekávat, že rizikovost investice do akcií s očekávaným ročním výnosem 10% bude mnohonásobně vyšší než je tomu u realitního fondu s očekávaným ročním výnosem 4%.

Při investování je vhodné správné nastavení investičního portfolia pro vyvážení rizik. Dluhopisy jsou cenné papíry zavazující jejich emitenta (vydavatele) k uhrazení předem stanovené částky včetně úroků ve stanovených termínech. Jednoduše řečeno se jedná o „půjčku“ obchodní společnosti nebo státu, za kterou náleží investorovi předem stanovený úrok. Akcie jsou cenné papíry, s nimiž jsou spojena práva akcionářů (držitelů akcií) se podílet na chodu akciové společnosti a zisku společnosti. Podílové fondy jsou skupiny cenných papírů různých společností vybrané s určitým zaměřením investice. Například se může jednat o fond zaměřený na budování infrastruktury v zemích Jihovýchodní Asie nebo 500 největších společností v Severní Americe. Jejich velkou výhodou je rychlá likvidita. Pozor je nutné si dát pouze na výkyvy v dynamičtějších portfoliích, kde hodnota může kolísat.

Pro správné investování je podstatná tzv. diverzifikace investičního portfolia. Jde o to, abychom nevsadili všechny peníze na jednu kartu, neměli všechny vajíčka v jednom košíku. Díky diverzifikaci lze podstatně snížit investiční riziko a vytvořit portfolio na míru každému klientovi podle zaměření předpokládané délky jeho investice a rizika, které je ochoten při investování podstoupit. A tím také dosáhnout ideálního zhodnocení. Také je vhodné investici rozložit regionálně po světě, v různých měnách, do různých odvětví a různé struktury podniků. Díky tomu bude Vaše investice silná a zvládne překonat jakoukoliv krizi, a ještě na ní vydělat.

Při investování se držte svých stanovených cílů. Nepodléhejte výkyvům trhu a unáhleným rozhodnutím pro nákup či prodej. Buďte investoři, nikoliv spekulanti. Držte se osvědčené strategie „koupit a držet“. Díky pravidelnému investování budete před výkyvy ochráněni. Investovat lze od 300 Kč měsíčně. Zpravidla je ale vhodné pro nastavení kvalitního portfolia částka v rámci tisíců korun. Začít můžete kdykoliv. Dokonce i nyní, kdy jsou propady na trzích lze dobře využít situace a zvýšit svůj zisk díky podhodnoceným cenným papírům. Používejte „zdravý selský rozum“. Neplaťte neúměrné vstupní poplatky a nenechte si mazat med kolem pusy, když Vám někdo bude slibovat, že se Vaše vložené prostředky do tří let dvakrát vrátí.

Pro vhodný výběr pro vaše pravidelné spoření nás neváhejte kontaktovat. Projdeme spolu všechny možnosti a připravíme pro Vás řešení dle Vašich představ.

Aktuální stav S&P 500 – index tržní hodnoty 500 největších amerických společností. Současný propad umožňuje nakoupit cenné papíry za podstatně nižší cenu, která se ale rychle dorovnává na původní hodnotu.

Copyright© 2017. Společnost finančních poradců PAFIN. Všechna práva vyhrazena.